המוצר שלנו – אורגני – ופותר את בעיית ריח השתן

zybax נוצר מתוך צורך הקיים בשוק המוסדי והפרטי כאחד – צורך שכיום המענה הוא שפיכת כמויות של חומרי ניקוי כימיים חזקים, אקונומיקה וכו’ שמסווה את ריח השתן לזמן מועט, או הצבת מפיצי ריח אוטומטים, שגם הן מסווים את ריח השתן במקום לפתור את בעיית ריח השתן מיסודה. הבעיה העיקרית עם ריחות השתן הוא מקור ריח השתן, ולשם אנו לא מגיעים עם פתרונות אלו.

השתן נספג בין המרצפות, תחת האריחים ובכל חומר אחר שיש לו יכולת ספיגה ולכן ניקיון פני השטח בחומרי ניקוי שאינם נספגים וחודרים למקומות שהשתן נמצא שם או התקנת מפיצי ריח לא פותרים את בעיית ריח השתן אלא מסווים אותה לזמן מועט.

zybax הוא מוצר חדשני, אורגני, ואינו מזיק לסביבה, הוא מורכב מאנזימים שניזונים משתן ופסולת אורגנית, לאנזימים יש יכולת לחדור תחת המרצפות ובין האריחים, האנזימים הנם אקטיביים, נספגים ומגיעים לכל מקום שהשתן או הפסולת האורגנית נמצאים, האנזימים הייחודיים הללו ניזונים משתן ופסולת אורגנית והן אוכלות את כל השתן והפסולת האורגנית שקיימת במקום, וכך אנו פותרים את בעיית ריח השתן מהיסוד.

דילוג לתוכן